Osoby zainteresowane wyjazdem z Siostrami Miłosierdzia do grobu bł.
s. Marty Wieckiej na Ukrainie w dniach 23-28 maja 2019 w cenie 450 zł.
mogą
dowiedzieć się więcej i zapisać u ks. Kamila Sobiecha tel. 505258749.
Termin zgłoszeń do 19 kwietnia 2019