Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Klonówce

Autor: Proboszcz Page 1 of 13

Sakrament Bierzmowania

27 czerwca ks. biskup Arkadiusz Okroj udzielił 46 osobom sakramentu bierzmowania.
Obszerna relacja na Facebooku.

Bierzmowanie 27 czerwca 2020 r. o godz. 14.

Bierzmowanie w Klonówce w sobotę 27 czerwca o godz. 14.
Sakramentu bierzmowania młodzieży klas VII I VIII przygotowującej się od dwóch lat udzieli ks. biskup Arkadiusz Okroj.

Rząd znosi limit wiernych w kościołach, ale nadal konieczne maseczki

Od najbliższej niedzieli nie będzie już obowiązywać limit 1 osoby na 10 m kw. podczas sprawowanych liturgii w kościołach, ale nadal konieczne będzie noszenie maseczek ochronnych.
Rząd ogłosił w środę, 27 maja zasady kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.
Zniesienie najbliższych obostrzeń nastąpi w różnych terminach. Od soboty 30 maja – poinformował premier Mateusz Morawiecki – zmieni się zasada dotycząca noszenia maseczek w przestrzeni publicznej – nie będzie to już obowiązkowe. Jeżeli jednak osoby idą blisko siebie, to dalej zalecane jest zakrywanie ust i nosa. Dotyczy to ulic i miejsc takich jak restauracje.
W sklepach, kinach i kościołach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Od niedzieli 31 maja w świątyniach nie będą obowiązywały ponadto limity 1 osoby na 10 m kwadratowych.
Rząd przywraca ponadto prawo do publicznego gromadzenia się, na razie w limicie do 150 osób i z zachowaniem odległości.
Od 6 czerwca otwarte zostaną kina, teatry i filharmonie oraz obiekty sportowe, a także solaria czy salony masażu. Nadal zamknięte będą dyskoteki i kluby.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński poinformował z kolei o dalszym otwieraniu placówek kultury. – Od 6 czerwca przywracamy działanie kin, teatrów, filharmonii, cyrków. To nie jest obowiązek, to jest możliwość. Właściciele mogą te decyzje podejmować – oznajmił.
Ponadto będą mogły być organizowane koncerty plenerowe do 150 uczestników.
Zdaniem ministra zdrowia, także obecnego na dzisiejszej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w większości regionów sytuacja epidemiczna jest opanowana. – Jeszcze trzy województwa w Polsce nie osiągnęły tendencji spadkowej: województwo śląskie, łódzkie i wielkopolskie – stwierdził.
„Transmisji poziomej, czyli tego, że możemy się zarazić gdzieś na ulicy, jest już niewiele. Dzięki temu możemy niektóre obostrzenia zdejmować” – powiedział Łukasz Szumowski.
Taka sytuacja, jego zdaniem, nie oznacza jednak końca epidemii. – Ona jest, na pewno ona będzie się pojawiać, będą ogniska. Dlatego potrzebny jest dystans społeczny, a jeżeli nie możemy go zachowywać, to [konieczna jest] maseczka – wskazał minister zdrowia.
lk / Warszawa
 
Katolicka Agencja Informacyjna

Podziękowanie

Podziękowanie:
Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Osobom, które również w tym trudnym okresie epidemii dbają na terenie parafii o przydrożne kaplice i krzyże.
Szczególne podziękowanie Grupie Mieszkańców z Nowego Dworu oraz wspierającej ich Rodzinie z Pelplina za odnowienie krzyża przy drodze do Pelplina.
Niech Wam Wszystkim Pan Bóg błogosławi, a Matka Najświętsza uprasza potrzebne łaski w każdym czasie.😍
ks. Ireneusz Smagliński

Akt Zawierzenia Polski

W kościele parafialnym w Klonówce 2 maja uroczyście dokonano Aktu Zawierzenia Polski Najświętszemu Serca Pana Jezusa i Maryi Królowej Polski.
Akt odczytano podczas Mszy św. z okazji Uroczystości NMP Królowej Polski.

Od 20 kwietnia dopuszczalna zwiększona liczba wiernych na liturgii w kościołach

W związku z panującą epidemią od poniedziałku 20 kwietnia zostały rozluźnione ograniczenia dotyczące udziału wiernych w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach.
Obecny przepis pozwala na obecność 1 osoby na obszarze 15 m².
Biorąc to pod uwagę  w naszym kościele może przebywać 30 osób w ławkach i 4 osoby na chórze. Proszę siadać w taki sposób, żeby zachować odległość około 2 metrów od siebie, zajmując również ławki z przodu, tzw. dostawianych oraz z tyłu obok konfesjonałów.
W związku z tym zachęcam również, żeby w niedzielę dać priorytet osobom pracującym, a w dni powszednie mogą we Mszy św. uczestniczyć wierni, którzy dysponują większą ilością czasu wolnego. W ten sposób wiele więcej osób będzie mogło raz w tygodniu wziąć udział w liturgii.
ks. Ireneusz Smagliński

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!


Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi.                             
                   
 
 
Dzwony dzwonią i głoszą wszem, że
Pan Zmartwychwstał a z Nim radość i nadzieja.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

ks. Ireneusz Smagliński

5 kwietnia – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

5 kwietnia Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczyna się Wielki Tydzień.

Tegoroczna „Święconka” w trakcie śniadania wielkanocnego

Ze względu na trwająca epidemię tegoroczne błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny może odbyć się wyłącznie w domu i ma mieć charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania. 
Poniżej publikujemy stosowny rytuał, który może być pomocny w tym obrzędzie.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie
ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam
ofiarować pokój i nadzieję.
Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności,
żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do
grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc
do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo
się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie
Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».
Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi
Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…
Prowadzący modlitwę mówi:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy
się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych,
opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na
nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…
Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im
dać, Panie…
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś
się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z
wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który
zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które
będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z
Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego
odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między
nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu…
Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

25 marca Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – ślubowanie za pośrednictwem mediów


W związku z ograniczeniem do 5 osób udziału wiernych we Mszy św., proszę o skorzystanie z transmisji liturgii z kościoła w Klonówce w dniu 25 marca o godz. 17.
W czasie Mszy św. będzie można podjąć  Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Osoby pragnące przyjąć na siebie szlachetny obowiązek modlitwy ratującej zagrożone życie nieznanego im, ale wiadomego Bogu dziecka proszone są uczynić to w domu.
Zachęcam, aby  łączyć  się duchowo dzięki  transmisji na parafialnym Facebooku  (godz. 17) lub poprzez  Radio Głos  (91, 40 MHz) o godz. 18.
Ks. Ireneusz Smagliński

Page 1 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Ta strona używa plików cookies.
Jak używamy Cookies
Więcej
AKCEPTUJĘ