XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

14 PAŹDZIERNIKA  2018 ROKU

  1. Trwa nasza wspólna październikowa modlitwa różańcowa. Od poniedziałku do piątku: o godz. 16.45 rozważanie i dziesiątek różańca z udziałem dzieci, Msza św. i po niej pozostałe cztery dziesiątki. W soboty i niedzielne –  dziesiątek różańca po Mszy św.
  2. W poniedziałek wspominamy św. Teresę, we wtorek – św. Jadwigę, w środę – św. Ignacego Antiocheńskiego, w czwartek – święto św. Łukasza.
  3. We wtorek wspominamy 40 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II.
  4. Zbieramy dzisiaj do puszek na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia.
  5. Ze względu na wybory odbywające się za tydzień – nie będzie wówczas Mszy św. w Kolinczu.

 

 

INTENCJE MSZALNE

15 – 21  PAŹDZIERNIKA

 

poniedziałek, 15 października

Śp. Grzegorza Rzepę

wtorek, 16 października

Śp. Jadwigę  i Antoniego Kamińskich

środa, 17 października

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy

czwartek, 18 października

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa

piątek, 19 października

Śp. Feliksa, Annę Tkaczyk, Marię Mazur i dziadków ob. str.

sobota, 20 października

Śp. Annę Mandziara (11 r. śm.)

 

niedziela, 21 października

godz. 10.30 – Śp. Ryszarda Czeczota

godz. 12.00 – Śp. Romana Szczodrowskiego i Krystynę Fryc