Proboszcz parafii św. Katarzyny  w Klonówce

ks. prałat dr Ireneusz Smagliński

Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej

Dyrektor Radia Głos

Rzecznik Biskupa Pelplińskiego

Korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej