Błogosławieństwem palm i uroczystą procesją do kościoła 14 kwietnia rozpoczęły się obchody Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia.