12 kwietnia kolejny raz w kościele w Klonówce była celebrowana tzw. „Niezwykle zwykła” Msza św. z licznym udziałem gości i parafian. Oprawę muzyczną poprowadził zespół ewangelizacyjny „Na cały głos”, który przy Radiu Głos prowadzi ks. Zbigniew Gełdon.
Po Mszy św. wyruszyła Droga Krzyżowa z kościoła na cmentarz parafialny.