Jako nowy proboszcz, naszej parafii św. Katarzyny, pragnę szczególnie  podziękować, za waszą obecność podczas uroczystego wprowadzenia mnie w urząd proboszcza parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, którego dokonał ks. inf. T. Brzeziński, dziekan dekanatu pelplińskiego.

Msze święte w niedziele:

(do 22 czerwca 2019 r.)

  • godz. 9.00 (Kolincz)
  • godz. 10.30
  • godz. 12.00
  • w dzień poprzedzający: godz. 18.00 (Nowy Dwór)

(od 23 czerwca 2019 r.)

  • godz. 8.30 suma parafialna w Klonówce
  • godz. 10.30 w Kolinczu
  • godz. 12.00 w Klonówce

Msze święte w święta: 

  • godz. 9.00 i 17.00

Msze święte w dni powszednie:

  • godz. 17.00 (poniedziałek, środa, piątek, sobota)
  • godz. 8.00 (wtorek i czwartek)

Okazja do spowiedzi – przed każdą Mszą św., zaś w I. piątki 16.00 – 17.00.

Odwiedziny z posługą sakramentalną chorych – I. piątki do południa.

Godzina święta – I. piątki – po Mszy św.

Różaniec Fatimski – 13. dnia miesiąca po Mszy św.

Biuro parafialne czynne:

Biuro parafialne czynne będzie po Mszach świętych (oprócz sobót)

Kontakt telefoniczny do ks. Proboszcza: 603 686 602