Parafia Klonówka

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Klonówce

Ślubowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, grupa parafian złożyła ślubowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Osoby składające ślubowanie zobowiązują się przez 9 miesięcy do codziennej modlitwy w intencji jednego, nieznanego dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki.

Foto:
https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Katarzyny-w-Klon%C3%B3wce-628289634271899/?tn=kC-R&eid=ARAvbcQYygYUcXl3Sm6TCY85BTLXIQ1IpTzxpujhRaLRLZi2KKx6yEGj6m4grCuytEQwa9AThYYF9BIX&hc_ref=ARStUHi2K2JG38m3d-Uhqv4qBVhgGISxtqkQMd6NBXkniQeL9WzEwlkL-OWFmG5_HuE&fref=nf&xts[0]=68.ARCrbi1EgqVZB-C4eHGjlVa8cTUyAdYX3dxG3URkaMjvKYN9H-796mS1gzunTc9cdm9KmCWV1rTD6_xChV9Z6bTrgoC6WijFKZ3OQqYXD2xFfOqdvb329fvsF4SyJC-lKVeuAx1kKwfs2NO_2Ct3QSrrhoW9LS2SJz4GfUDz20RTJiJbYyUtl6wGUy4_y0jFcgM0ZX4G5DKRfdmF0oZlAxuR0KS0yvq4kQZL7X1M6pyjfoE6fBKBOhdmQIwKu8rSi8UYOZTKC7c6DxDucMJwddlpheCqnkVdSqUVvgiLdy-hQ7B-Tso1aKOqz3g0-V-TcmujrC-KknE95HHVmfs1CBs

Spotkanie rodziców dzieci Pierwszokomunijnych

Rodzice dzieci, które 16 czerwca przyjmą w Klonówce I Komunię św. 20 marca wzięli udział w wieczornej Mszy św.

Po liturgii odbyło się spotkanie ks. proboszcza z rodzicami, który przedstawił swoją wiedzę na temat zwyczajów obchodzenia uroczystości Pierwszej Komunii św. w Klonówce.

Była też okazja do stawiania pytań oraz poczynienia ustaleń związanych z przygotowaniem i przebiegiem czerwcowej uroczystości.

Spotkanie Rad Parafialnych

We wtorek 19 marca, po Mszy św. w plebanii ks. proboszcz odbył spotkanie z przybyłymi członkami parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

Członkowie rad zrelacjonowali dotychczasowe funkcjonowanie swoich gremiów. Ks. proboszcz przekazał swoje spostrzeżenia na temat stanu, w jakim przejął parafię oraz prezentował plany duszpasterskie oraz modernizacyjne budynków parafialnych.

Spotkanie Domowego Kościoła w Klonówce

17 marca 2019 r. w Domu Parafialnym w Klonówce odbyło się comiesięczne spotkanie Kręgu Domowego Kościoła, którego od 1996 roku moderatorem jest ks. Ireneusz Smagliński. Rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie w ramach formacji stałej ma spotkania raz w miesiącu. Krąg, który spotkał się w Klonówce powstał w parafii Nowa Cerkiew, a małżeństwa tworzące go pochodzą z kilku parafii.

Spotkanie ministrantów z klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

17 marca 2019 r. w naszej parafii gościł alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie Patryk Wysota. Podczas Mszy św. dziękował parafii za duchowe i materialne wsparcie seminarium. W domu parafialnym spotkał się z ministrantami, którzy usłyszeli świadectwo o formacji do kapłaństwa. Młodzi słuchacze zadawali również pytania pogłębiające ich wiedzę o seminarium.
W ramach „Mostu modlitewnego”, który łączy WSD w Pelplinie z parafiami na terenie diecezji pelplińskiej 9 kwietnia br. seminarium będzie przez cały dzień modliło się za parafię Klonówka a w parafii będą zanoszone modlitwy za duchowną uczelnię.

Spotkanie Żywego Różańca

11 i 12 marca członkowie Żywego Różańca parafii Klonówka uczestniczyli we Mszy św. oraz spotkali się z ks. proboszczem w plebanii.

Przy tej okazji Róża rodziców modlących się za dzieci otrzymała patronat bł. s. Marty Wieckiej. Druga Róża otrzymała za patronkę Matkę Bożą Piasecką.

Ślubowanie „Margaretek”

11 marca siedem parafianek parafii św. Katarzyny w Klonówce podczas Mszy św. złożyło ślubowanie codziennej modlitwy za nowego proboszcza w ramach Apostolstwa „Margaretek”.

We Mszy św. uczestniczyli również członkowie Róży Różańcowej rodziców za dzieci, która po liturgii spotkała się z ks. Ireneuszem Smaglińskim w plebanii. Omówiono program spotkań tej wspólnoty, formację członków Żywego Różańca oraz podjęto decyzję, że patronką Róży zostaje bł. s. Marta Wiecka.

Ks. proboszcz poinformował, że spotkania z różnymi grupami osób funkcjonującymi z parafii rozpoczyna od Żywego Różańca uznając modlitwę za fundament siły i kreatywności duszpasterstwa parafialnego.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw90NsNBDEIA8COTuYZ6L~_x00KczxGYQNKsXA2wMu3~_5dhx4N0RtKx9LS0HAcBZ963Ldaz9Wqq3P5nHmvMjth~%3B0GVtdQ779TOk8s28qXXYko7kP9HMm58HGwfuyt9~_uC~_PivNI18~_LzvnBfibU~%3Bz3w~%3BzMvm~_R8970fy~%3BfY179G5x6CvPvfj5g0596rR8z9VL1~%3BTn4f12jotttY~%3BSp1kjQ~-~-.bps.a.633841867050009&type=1&__xts__[0]=68.ARAUw1S-oIXfRqn2xokY4BzdLKH175o8Rqn7CWfe4jZ33McfmowtL18chOrJtpjE7wjVtrtdoRYEzAsJucXxgAOny-t_v0wfJ_VKtuwscoqqvOARETTXKkjB0hgmVuEqw0XYGoXTEN1CFbb2ZikjH6uUMBAhFvLlJmkmS8V8hdYGFkr4_-25OhTIvLxvyjm35eDWZdQZIO67EBFqw5NwFmQKe61j_NhE59m9nNbCYxgcscT6Ren5zKEyPeldRyiMThlldKYUVCOY5Axx2IIUUTavAU5SyUueK9McpF8rDAZspO8yMcllhVpijbAS6VSc_1RHrXYoFDZITk-bOL603JAKITcKFTo_ksiB53PFAIJYUqaCshiieoGfG-44cUbG_3GXZYNtpq40VJvYwFmOW2YCYPylxP-3NzofleTFXPsGWi09i8I7BPAa7j-SULOPJJ-MwuIBmYjXUX_jTQ&__tn__=HH-R

Dyrektor Radia Głos objął urząd Proboszcza parafii św. Katarzyny w Klonówce

W sobotę, 9 marca 2019 r., dziekan dekanatu pelplińskiego, ks. inf. Tadeusz Brzeziński wprowadził w urząd proboszcza parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. prał. dra Ireneusza Smaglińskiego, dyrektora Radia Głos.  http://radioglos.pl/fotogaleria/event/2019-03-09wprowadzenie-w-urzad-ks-smaglinskiego

NcG w naszej parafii

W piątek, 8 marca 2019 r. w naszej parafii gościliśmy zespół Na cały Głos, który zaśpiewał podczas Niezwykle Zwykłej Mszy Świętej i nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Po liturgii odbyła się agapa w Domu Parafialnym z ciepłą herbatą i drożdżówką.

https://www.facebook.com/pg/Parafia-św-Katarzyny-w-Klonówce-628289634271899/photos/?tab=album&album_id=632329337201262

Spowiedź pierwszopiątkowa

Dzisiaj, 1 marca, w pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 16:00 w kościele parafialnym.

Rady św. Ojca Pio na temat spowiedzi

  • Jest jednak lek, który rodzi pokorę i uświęca człowieka – SPOWIEDŹ.
  • Nawet, jeśli pokój był zamknięty, po pływie tygodnia konieczne jest jego odkurzenie.
  • Spowiedź drodzy bracia i siostry to coś więcej niż tylko wyznanie grzechów, dobrze przeżyta spowiedź to egzorcyzm, a więc uwolnienie od wszelkich wpływów zła, to możliwość zobaczenia siebie, stanu swojej duszy jakby w zwierciadle, którym jest nasz Pan.
  • Ani w myślach, ani w spowiedzi Świętej nie powinno się wracać do win wyznanych na poprzednich spowiedziach świętych. Dzięki naszej [ doskonałej] skrusze, [wypływającej z miłości do Boga], Jezus przebaczył je w sakramencie pokuty. Tam On sam stanął przed nami i naszymi nędzami, jako Wierzyciel wobec niewypłacalnego dłużnika. Gestem nieskończonej wspaniałomyślności podarł i zniszczył weksle zapisane przez nas grzechami. Na pewno nie umielibyśmy spłacić naszych długów, gdyby nie przyszła nam z pomocą Jego Boska łaskawość. Powracanie do tych win, chęć ponownego wydobywania ich z zapomnienia po to, aby raz jeszcze otrzymać za nie przebaczenie tylko dlatego, że mamy wątpliwość, czy zostały one rzeczywiście i wspaniałomyślnie odpuszczone, czyż nie jest aktem nieufności wobec dobroci, która dała dowód ich przebaczenia, unicestwiając wszelki tytuł długu zaciągniętego przez nas grzechami?
  • Nie zniechęcaj się, jeżeli nie wszystko wychodzi ci tak, jak tego pragniesz. Staraj się robić to, do czego jesteś zobowiązany i nie zaniedbuj tego. Nie martw się, jeżeli czyniąc to odczuwasz pociechę, znudzenie czy przykrość. Niech tylko twoja intencja w tym wszystkim będzie zawsze właściwa.
  • W ogóle nie filozofujcie na temat waszych wad i nie powtarzajcie ich, ale idźcie naprzód odważnie. Nie! Bóg nie umiałby was potępić, jeśli wy – by Go nie utracić – będziecie trwać w waszych postanowieniach. Niech świat się wali, niech wszystko znajduje się w ciemnościach i zamieszaniu, ale Bóg jest z nami. Czegóż więc będziemy się bać?. Jeśli Bóg mieszka w ciemnościach i na górze Synaj – wśród błyskawic i grzmotów, to czy nie powinniśmy być zadowoleni, widząc, że jesteśmy blisko Niego?
  • Z prostotą kroczcie drogą Pana i nie zadręczajcie waszego ducha. Trzeba, abyście znienawidzili wasze wady, ale czyńcie to z umiarkowaną nienawiścią, a nie gniewnie i nerwowo. (…) Z braku cierpliwości, wasze niedoskonałości zamiast zanikać, rozrastają się coraz bardziej, gdyż niepokój i zatroskanie o pozbycie się ich, powoduje ich umocnienie.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Ta strona używa plików cookies.
Jak używamy Cookies
Więcej
AKCEPTUJĘ