Wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski w towarzystwie zastępcy dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Krzysztofa Pałkowskiego 26 marca odwiedził parafię Klonówka.
W związku z przygotowywanymi pracami remontowymi zabytkowych budynków należących do parafii goście nawiedzili kaplicę w Nowym Dworze, kościół parafialny w Klonówce, dom parafialny oraz dawną wozownię.