27 marca rozpoczęły się trzydniowe szkolne rekolekcje w placówkach na terenie parafii Klonówka.
Ćwiczenia duchowne w Rywałdzie i Brzeźnie prowadzi wicedyrektor Radia Głos ks. Zbigniew Gełdon.
Galeria foto na Facebooku.