25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, grupa parafian złożyła ślubowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Osoby składające ślubowanie zobowiązują się przez 9 miesięcy do codziennej modlitwy w intencji jednego, nieznanego dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki.

Foto:
https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Katarzyny-w-Klon%C3%B3wce-628289634271899/?tn=kC-R&eid=ARAvbcQYygYUcXl3Sm6TCY85BTLXIQ1IpTzxpujhRaLRLZi2KKx6yEGj6m4grCuytEQwa9AThYYF9BIX&hc_ref=ARStUHi2K2JG38m3d-Uhqv4qBVhgGISxtqkQMd6NBXkniQeL9WzEwlkL-OWFmG5_HuE&fref=nf&xts[0]=68.ARCrbi1EgqVZB-C4eHGjlVa8cTUyAdYX3dxG3URkaMjvKYN9H-796mS1gzunTc9cdm9KmCWV1rTD6_xChV9Z6bTrgoC6WijFKZ3OQqYXD2xFfOqdvb329fvsF4SyJC-lKVeuAx1kKwfs2NO_2Ct3QSrrhoW9LS2SJz4GfUDz20RTJiJbYyUtl6wGUy4_y0jFcgM0ZX4G5DKRfdmF0oZlAxuR0KS0yvq4kQZL7X1M6pyjfoE6fBKBOhdmQIwKu8rSi8UYOZTKC7c6DxDucMJwddlpheCqnkVdSqUVvgiLdy-hQ7B-Tso1aKOqz3g0-V-TcmujrC-KknE95HHVmfs1CBs