W sobotę 13 kwietnia od godz. 15.30 okazja do spowiedzi św. w kościele w Klonówce.
Kapłani z dekanatu pelplińskiego będą pełnili posługę sakramentalną dopóki będą chętni do skorzystania z niej.
Serdecznie zachęcam do skorzystania z tej szczególnej okazji przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego.
ks. proboszcz