9 kwietnia konserwatorzy zabytków przeprowadzali wstępne oględziny kościoła w Klonówce. To pierwszy etap przygotowań do renowacji wnętrza świątyni, o której konieczne prace rewitalizacyjne, w tym malowanie zabiega ks. proboszcz.