Mszą św. w kościele parafialnym w Klonówce 29 marca zakończyły się trzydniowe szkolne rekolekcje dla uczniów szkół w Rywałdzie i Brzeźnie Wielkim.

Foto:https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Katarzyny-w-Klon%C3%B3wce-628289634271899/?__tn__=kC-R&eid=ARDJdKc4JgK9R29s7JW05KxCJ5wSYQDedalGc56u16OHievC_dlZIiXuOKyx-HOqMUqDixMpvRZ74Wzp&hc_ref=ARSsdi1SzLwz4du8_YcDoOMMFVvBEZcX79HrjsGvOjh-IbVFHaq2BoA2QJsWTD8f83c&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD30Do58EfgdiF5tEmw35LcVVjqwEcDSxYmtbYF9Ng68HruH2eMiss2gp1-rRVY8Ny5nzqgczpcC4HqfJgC2G4XWwX-VVEzcN2S3HDCwiciMZCExR30DsT3Puj6mFaHYK-07uP-5nVntPHYiPfHqco4kb1jWs5WnIHmLRzMWNdKDUT9QaO9QTdvBGS6AldfimrfVF-hN0qq7VSiWy16JhGm1vTG3N7wYYSP63COGgPqO8CqpIjFidj2M2pkqh727jIsQQmE9oYrUUW3UhnCSc38uh4mw4-CrxySwPi9572DdMtRpugGYx5xwU9FfZZdbZYaxUxsZCb9USdUmu_Vkzw