Rodzice dzieci, które 16 czerwca przyjmą w Klonówce I Komunię św. 20 marca wzięli udział w wieczornej Mszy św.

Po liturgii odbyło się spotkanie ks. proboszcza z rodzicami, który przedstawił swoją wiedzę na temat zwyczajów obchodzenia uroczystości Pierwszej Komunii św. w Klonówce.

Była też okazja do stawiania pytań oraz poczynienia ustaleń związanych z przygotowaniem i przebiegiem czerwcowej uroczystości.