11 i 12 marca członkowie Żywego Różańca parafii Klonówka uczestniczyli we Mszy św. oraz spotkali się z ks. proboszczem w plebanii.

Przy tej okazji Róża rodziców modlących się za dzieci otrzymała patronat bł. s. Marty Wieckiej. Druga Róża otrzymała za patronkę Matkę Bożą Piasecką.