11 marca siedem parafianek parafii św. Katarzyny w Klonówce podczas Mszy św. złożyło ślubowanie codziennej modlitwy za nowego proboszcza w ramach Apostolstwa „Margaretek”.

We Mszy św. uczestniczyli również członkowie Róży Różańcowej rodziców za dzieci, która po liturgii spotkała się z ks. Ireneuszem Smaglińskim w plebanii. Omówiono program spotkań tej wspólnoty, formację członków Żywego Różańca oraz podjęto decyzję, że patronką Róży zostaje bł. s. Marta Wiecka.

Ks. proboszcz poinformował, że spotkania z różnymi grupami osób funkcjonującymi z parafii rozpoczyna od Żywego Różańca uznając modlitwę za fundament siły i kreatywności duszpasterstwa parafialnego.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw90NsNBDEIA8COTuYZ6L~_x00KczxGYQNKsXA2wMu3~_5dhx4N0RtKx9LS0HAcBZ963Ldaz9Wqq3P5nHmvMjth~%3B0GVtdQ779TOk8s28qXXYko7kP9HMm58HGwfuyt9~_uC~_PivNI18~_LzvnBfibU~%3Bz3w~%3BzMvm~_R8970fy~%3BfY179G5x6CvPvfj5g0596rR8z9VL1~%3BTn4f12jotttY~%3BSp1kjQ~-~-.bps.a.633841867050009&type=1&__xts__[0]=68.ARAUw1S-oIXfRqn2xokY4BzdLKH175o8Rqn7CWfe4jZ33McfmowtL18chOrJtpjE7wjVtrtdoRYEzAsJucXxgAOny-t_v0wfJ_VKtuwscoqqvOARETTXKkjB0hgmVuEqw0XYGoXTEN1CFbb2ZikjH6uUMBAhFvLlJmkmS8V8hdYGFkr4_-25OhTIvLxvyjm35eDWZdQZIO67EBFqw5NwFmQKe61j_NhE59m9nNbCYxgcscT6Ren5zKEyPeldRyiMThlldKYUVCOY5Axx2IIUUTavAU5SyUueK9McpF8rDAZspO8yMcllhVpijbAS6VSc_1RHrXYoFDZITk-bOL603JAKITcKFTo_ksiB53PFAIJYUqaCshiieoGfG-44cUbG_3GXZYNtpq40VJvYwFmOW2YCYPylxP-3NzofleTFXPsGWi09i8I7BPAa7j-SULOPJJ-MwuIBmYjXUX_jTQ&__tn__=HH-R