/Adwentowy wieniec w Klonówce/

„Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju”, mówił w 2003 roku św. Jan Paweł II.
Rozpoczynamy ten piękny czas, aby odnowić w nas Boże życie, ciepło ludzkich relacji i nadzieję na świat, w którym wszystko znajduje się na właściwym miejscu.
Wykorzystajmy ten czas. Ojciec Święty Benedykt XVI wyjaśnia nam urok i wartość Adwentu: „W czasie Adwentu poczujemy, jak Kościół bierze nas za rękę i, na podobieństwo Najświętszej Maryi, okazuje swoje macierzyństwo, pomagając nam przeżywać radosne oczekiwanie na przyjście Pana, który wszystkich nas obejmuje swą zbawczą i dającą pociechę miłością”.
Wspierajmy siebie nawzajem, aby była to dobrze wykorzystana szansa.
                                                                           Ks. Ireneusz Smagliński