Wielkopostne rekolekcje parafialne w Klonówce odbędą się w dniach 15 – 18 marca 2020 roku.
Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach świętych w niedzielę 15 marca oraz w dni powszednie o godz. 18.
Rekolekcje poprowadzi dyrektor ekonomiczny diecezji pelplińskiej ks. kanonik Andrzej Szopiński.
Serdecznie proszę Wszystkich dorosłych parafian o udział w tym jednym z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym.
ks. Ireneusz Smagliński