Modlitwa w intencji Rekolekcji Parafialnych
 
 
Boże, który w Przemienieniu na Górze Tabor pozwoliłeś Apostołom rozradować się Bóstwem i posłaniem Twojego Syna do świata dla zbawienia człowieka, zawierzamy Tobie nadchodzące wielkopostne rekolekcje w naszej parafii.
Udziel swojego Ducha Ojcu Rekolekcjoniście i całej naszej wspólnocie parafialnej. Niech dopomoże On w pogłębieniu naszej wiary poprzez szczerą modlitwę oraz pilne wsłuchanie się w ewangeliczną Dobrą Nowinę.
Dodaj nam mądrości i odwagi, abyśmy z wdzięcznością przyjęli te święte dni ćwiczeń rekolekcyjnych.
Niech wszyscy Bracia i Siostry należący do parafii św. Katarzyny w Klonówce otworzą serca na łaskę tego czasu i odnajdą w Tobie największy Skarb dla życia naszej parafii, naszych rodzin i każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen