W związku z panującą epidemią od poniedziałku 20 kwietnia zostały rozluźnione ograniczenia dotyczące udziału wiernych w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach.
Obecny przepis pozwala na obecność 1 osoby na obszarze 15 m².
Biorąc to pod uwagę  w naszym kościele może przebywać 30 osób w ławkach i 4 osoby na chórze. Proszę siadać w taki sposób, żeby zachować odległość około 2 metrów od siebie, zajmując również ławki z przodu, tzw. dostawianych oraz z tyłu obok konfesjonałów.
W związku z tym zachęcam również, żeby w niedzielę dać priorytet osobom pracującym, a w dni powszednie mogą we Mszy św. uczestniczyć wierni, którzy dysponują większą ilością czasu wolnego. W ten sposób wiele więcej osób będzie mogło raz w tygodniu wziąć udział w liturgii.
ks. Ireneusz Smagliński