Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi.                             
                   
 
 
Dzwony dzwonią i głoszą wszem, że
Pan Zmartwychwstał a z Nim radość i nadzieja.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

ks. Ireneusz Smagliński