25 października odbyło się spotkanie ks. proboszcza z siedmioma dawnymi ministrantami parafii Klonówka. Było to pierwsze spotkanie informacyjne, które zapoczątkowuje nową aktywność mężczyzn  w życiu parafialnym. Po wielu latach wracają oni do służby ołtarza i rozpoczynają formację. Najprawdopodobniej poszerzą oni wspólnotę Rycerzy Kolumba w diecezji pelplińskiej. Pierwsza posługa dorosłych ministrantów będzie miała miejsce już w najbliższą niedzielę 27 października o godz. 8.30. W połowie listopada odbędzie się kolejne spotkanie, na które będą zaproszeni kolejni kandydaci pragnący wspomóc służbę ołtarza i duszpasterstwo parafialne oraz pogłębić swoją chrześcijańską formację.