Namalowany w Lublinie przez Honoratę Świderską wizerunek polskiego Papieża jest darem rodziny Mielnik, której mama w okresie wojny i krótko po wojnie mieszkała na terenie parafii Klonówka.