Parafia Klonówka

Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Klonówce

Page 2 of 13

25 marca – możliwa Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadającą 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. To dobra okazja, by zatroszczyć się o życie najbardziej bezbronnych dzieci; poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi śmierć. W intencji dziecka zagrożonego aborcją można podjąć się modlitwy zwanej Duchową Adopcją.
Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna nazwa tego aktu brzmi: “Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to zatem prawna adopcja dziecka po urodzeniu. To modlitwa wstawiennicza w intencji życia, które poczęło się w łonie matki, a jednak nie zostało przez nią przyjęte. Modlitwa ta ma na celu ocalenie życia zagrożonego aborcją.
Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa. – To maleństwo jest niechciane, niekochane, nieoczekiwane i skazane na śmierć przez własnych rodziców. Osoby, które podejmują taką modlitwę, pomagają rodzicom w przyjęciu dzieciątka. W akceptacji – tłumaczy Barbara Szyc z Ośrodka Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.
Owoce codziennej modlitwy
Na owoce Duchowej Adopcji nie trzeba długo czekać, a zaznaje ich nie tylko poczęte dziecko, ale również osoba podejmująca to wyzwanie. – Modlitwa ratuje to dzieciątko. Pomaga rodzicom w przyjęciu darów rodzicielstwa, ale ratuje też wszystkich, którzy wzięliby udział w zabiciu dziecka, nawet lekarzy, personel medyczny, osoby, które namawiają do tego grzechu – tłumaczy Barbara Szyc. Jak podkreśla, dla niektórych powodem aborcji jest poczęcie się dziecka w “nieodpowiednim czasie”, jednak dla Pana Boga nie ma “nieodpowiedniego czasu”. Duchowa Adopcja leczy także zranienia spowodowane grzechem aborcji – pomaga kobietom, które zdecydowały się na usunięcie ciąży uporać się z syndromem postaborcyjnym. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój serca.
Sekret skuteczności
Sekret skuteczności ślubów tkwi w bezinteresowności. Osoba, która się ich podejmuje nie pozna za życia ani objętego modlitwą dziecka, ani jego rodziców. – Ludzie w ten sposób odpowiadają na potrzeby Pana Boga, Maryi i całego świata. Wszyscy pamiętamy “Czarny marsz”. Akurat po tym wydarzeniu kilka osób przyjechało do naszego ośrodka, by w odpowiedzi na to zjawisko, podjąć Duchową Adopcję – wspomina członkini Ośrodka.
Modlitwa obdarowuje łaskami również osobę, która ją odmawia. Przede wszystkim przez możliwość pogłębienia wiary i relacji z Chrystusem, pomaga walczyć z egoizmem, uczy systematycznej modlitwy… Ale zdarzają się też inne cuda.
Modlitwa za dziecko, o dziecko?
Okazuje się, że Duchowa Adopcja to również doskonała forma modlitwy dla bezdzietnych małżeństw, które nie mogą mieć potomstwa. Zdarza się, że podczas trwania ślubów małżonkowie niespodziewanie dowiadują się, że sami również zostali obdarowani nowym życiem. – Znam parę, która długo starała się o dziecko i po 4 miesiącach Duchowej Adopcji okazało się, że poczęli swoje dzieciątko. Potem przyjechali na Jasną Górę, by podziękować Matce Bożej. To absolutny dar z nieba! Wyraz wdzięczności za modlitwę w intencji małych aniołków – podkreśla Barbara Szulc, dodając, że zna wiele podobnych przypadków.
Jak zacząć?
Zobowiązanie to obejmuje okres dziewięciu miesięcy. Polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można też dołączyć dowolnie wybrane postanowienia (np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego), nie jest to jednak obowiązkowe. Duchowej Adopcji może podjąć się każdy.
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie. W niektórych parafiach podjęcie duchowej adopcji wiąże się z ceremonią złożenia ślubów. W innych celebruje się wypełnienie tego postanowienia; po Eucharystii duchowi i rodzice organizują wspólne przyjęcie z urodzinowym tortem symbolizującym przyjście na świat wymodlonego dziecka. Bywa, że grupa modlących się wspólnie wiernych zakłada przy parafii wspólnotę osób, które spotykają się na wspólnej modlitwie w wiadomej intencji.
By złożyć ślubowanie w sposób prywatny, wystarczy odczytać formułę przyrzeczenia, najlepiej w kościele, przed Krzyżem lub obrazem. Od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy należy odmawiać wskazane modlitwy w intencji dziecka i rodziców. Najlepiej pierwszego dnia zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
Ta modlitwa jest niezwykła! Porusza serce Boga! – zachęcają członkini Ośrodka Duchowej Adopcji, podkreślając, że dla Stwórcy każde dziecko jest cenne, ponieważ powierzono mu indywidualną misję do spełnienia na Ziemi, życiowe powołanie.
***
Duchowa Adopcja to owoc objawień w Fatimie, stanowiąca odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.
Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele ojców paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
ar / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
==============================================
W kościele w Klonówce Msza św. ze ślubowaniem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w środę 25 marca o godz. 17. Msza św. będzie również transmitowana na Facebooku co da możliwość złożenia ślubowania w swoim domu.

Smutny, choć konieczny obraz niedzieli w parafii

Ze względu na epidemię koronawirusa i restrykcyjne zarządzenia władz państwowych niedziela 15 marca była Dniem Pańskim bez precedensu.
W Mszach świętych wzięła udział tylko garstka wiernych:
godz. 8.30 – 19 osób
godz. 10.30 – 16 osób
godz. 12.00 – 16 osób
Bardzo wielu wiernych skorzystało z transmisji Mszy św. z Klonówki na Facebooku o godz. 10.30.

Msze święte nie więcej niż dla 50 osób – komunikat biskupa pelplińskiego

KOMUNIKAT   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii –  są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32)  oraz  o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

           Biskup Pelpliński

 

Pelplin, 13 marca 2020 r.

 

Codziennie Różaniec z Radiem Głos o godz. 20.30!

W Radiu Głos (91,40 MHz) od ponad 25 lat odmawiany jest Różaniec św. z udziałem radiosłuchaczy o godz. 20.30.
Zachęcam do odmawiania wspólnego Różańca w rodzinie wraz naszym diecezjalnym radiem. W ten sposób odpowiadamy na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego a jednocześnie podtrzymujemy trwającą od ponad ćwierćwiecza tradycję na antenie Radia Głos.
ks. Ireneusz Smagliński

Wszystkie Msze św. w niedzielę w Klonówce

W związku z decyzją władz gminy Starogard Gd. od niedzieli 15 marca nie będą odprawiane Msze św. w świetlicy wiejskiej w Kolinczu.
Wszystkie Msze św. niedzielne (godz. 8.30; 10.30 oraz 12.00) będą odprawiane w kościele parafialnym w Klonówce do odwołania.

Rekolekcje parafialne odwołane

Rekolekcje parafialne, które miały odbyć się w Klonówce w dniach od 15 do 18 marca 2020 r. zostają odwołane.
W związku z obecnym zagrożeniem dla zdrowia wiernych, w nawiązaniu do sugestii Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Pelplińskiego rekolekcje odbędą się w innym terminie. Jednocześnie serdecznie proszę o intensywną modlitwę w trudnej sytuacji, która ogarnia cały świat.
Msze święte będą odprawiane w Klonówce według stałego harmonogramu.
Szczęść Boże!
Ks. Ireneusz Smagliński

Modlitwa o owocne rekolekcje parafialne

Modlitwa w intencji Rekolekcji Parafialnych
 
 
Boże, który w Przemienieniu na Górze Tabor pozwoliłeś Apostołom rozradować się Bóstwem i posłaniem Twojego Syna do świata dla zbawienia człowieka, zawierzamy Tobie nadchodzące wielkopostne rekolekcje w naszej parafii.
Udziel swojego Ducha Ojcu Rekolekcjoniście i całej naszej wspólnocie parafialnej. Niech dopomoże On w pogłębieniu naszej wiary poprzez szczerą modlitwę oraz pilne wsłuchanie się w ewangeliczną Dobrą Nowinę.
Dodaj nam mądrości i odwagi, abyśmy z wdzięcznością przyjęli te święte dni ćwiczeń rekolekcyjnych.
Niech wszyscy Bracia i Siostry należący do parafii św. Katarzyny w Klonówce otworzą serca na łaskę tego czasu i odnajdą w Tobie największy Skarb dla życia naszej parafii, naszych rodzin i każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
       
 


Rekolekcje parafialne od 15 do 18 marca

Wielkopostne rekolekcje parafialne w Klonówce odbędą się w dniach 15 – 18 marca 2020 roku.
Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach świętych w niedzielę 15 marca oraz w dni powszednie o godz. 18.
Rekolekcje poprowadzi dyrektor ekonomiczny diecezji pelplińskiej ks. kanonik Andrzej Szopiński.
Serdecznie proszę Wszystkich dorosłych parafian o udział w tym jednym z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym.
ks. Ireneusz Smagliński

Środa Popielcowa

26 lutego podczas liturgii Środy Popielcowej rozpoczął się Wielki Post.

Rozpoczynamy Wielki Post

26 lutego rozpoczynamy Wielki Post.
Msze św. w Środę Popielcową w kościele parafialnym w Klonówce o godz. 9 i 17.
„Nie ma bardziej dobroczynnego, a zatem bardziej miłosiernego działania na rzecz bliźniego niż łamanie chleba Słowa Bożego, dzielenie się z nim Dobrą Nowiną Ewangelii, wprowadzanie go w relację z Bogiem ” (Benedykt XVI).

Page 2 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Ta strona używa plików cookies.
Jak używamy Cookies
Więcej
AKCEPTUJĘ