21 listopada świętowano odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Sumę odpustową celebrował ks. kanonik Gerard Jakubiak.