Od 1 listopada, Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) mamy okazję do 8 listopada zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych. Przez cały miesiąc trwają szczególne modlitwy za tych, którzy zakończyli ziemskie bytowanie.