Głosowało 326 osób.
Za zmianą porządku Mszy św. (Tak) głosowało 211 parafian.
Za pozostawieniem dotychczasowych godzin niedzielnych i świątecznych Mszy św. (Nie) głosowało 115 osób.
Głosowanie odbyło się w niedzielę 19 maja w Kolinczu i w Klonówce.