17 marca 2019 r. w Domu Parafialnym w Klonówce odbyło się comiesięczne spotkanie Kręgu Domowego Kościoła, którego od 1996 roku moderatorem jest ks. Ireneusz Smagliński. Rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie w ramach formacji stałej ma spotkania raz w miesiącu. Krąg, który spotkał się w Klonówce powstał w parafii Nowa Cerkiew, a małżeństwa tworzące go pochodzą z kilku parafii.