Ze względu na epidemię koronawirusa i restrykcyjne zarządzenia władz państwowych niedziela 15 marca była Dniem Pańskim bez precedensu.
W Mszach świętych wzięła udział tylko garstka wiernych:
godz. 8.30 – 19 osób
godz. 10.30 – 16 osób
godz. 12.00 – 16 osób
Bardzo wielu wiernych skorzystało z transmisji Mszy św. z Klonówki na Facebooku o godz. 10.30.