29 listopada rozpoczynamy nowy rok kościelny. Pierwszym jego etapem jest Adwent. Startujemy z dobrymi postanowieniami: wyciszenia, głębszej modlitwy, szczerego bratania się z ludźmi w imię najpiękniejszych wartości i najważniejszego przykazania. A potrzebujemy tego, aby nie spłycić Bożego Narodzenia. Ojciec Święty Benedykt XVI zachęcał: „Gdy Dzieciątko Jezus przyjdzie na świat, nie bądźmy roztargnieni czy po prostu zajęci ozdabianiem naszych domów lampkami. Przygotujmy Mu raczej godne mieszkanie w naszej duszy i w naszych rodzinach, gdzie poczuje się Ono przyjęte z wiarą i miłością”.