15 grudnia podczas Mszy św. w Klonówce zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny.