Modlitwa i poznanie zabytków parafialnych w Klonówce były celem wizyty 25 lipca br. posła Kazimierza Smolińskiego.