Popołudniowe święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbyło się w Brzeźnie Wielkim, Rywałdzie, Klonówce i Kolinczu.