20 września na Mszy św. o godz. 12 wspólnota parafii św. Katarzyny w Klonówce dziękowała Panu Bogu oraz Rolnikom za tegoroczne plony. Znakiem zawierzenia Stwórcy nowego okresu pracy na roli było błogosławieństwo ziarna na nowe zasiewy.