Modlitwa i wspólna kawa z okazji Odpustu Przemienienia Pańskiego w Klonówce – 2.08.2020.
Mszy św. o godz. 12 przewodniczył proboszcz z Nowej Cerkwi ks. kanonik Stanisław Borzyszkowski.
Po każdej Mszy św. dzięki zaangażowaniu parafian, w tym pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Klonówce i Brzeźnie Wielkim wszyscy chętni zasiedli przy kawie i cieście. To w miejsce „Klonowskich Taborków”, z których trzeba było zrezygnować z powodu pandemii. Spotkaniu na placu parafialnym towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez ekipę Mariusza Strączka.
Nad wydarzeniem logistycznie czuwał Marek Brejza.