W kościele na nabożeństwach obowiązuje zasada

1 osoba na 20 m².