2 lutego Nikodem (l. 10) oraz Igor (l.5) podczas Mszy św. zostali włączeni do grona ministrantów parafii w Klonówce. Podczas obrzędu pobłogosławiono i nałożono im komże.