6 maja dzieci , które 16 czerwca przystąpią do I Komunii św. uczestniczyły we Mszy św., majowym nabożeństwie oraz spotkaniu poświęconym przygotowaniu do pierwszej Spowiedzi (22 maja) oraz pierwszej Komunii św.