W ostatnich dniach, a szczególnie w sobotę 11 maja dzięki dobrym ludziom, w tym pasjonatom przyrody udało się przenieść kontener śmieciowy na plac na przeciw kościoła a w to miejsce oraz przy samym kościele posadzić kwiaty i krzewy.
Ks. proboszcz składa podziękowanie wszystkim, którzy wykonali te prace oraz porządki przy plebani.
Od tej pory obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania przy kościele i plebani resztek po zakładaniu nagrobków oraz jakichkolwiek śmieci poza pojemnikami na to przeznaczonymi.