II Niedziela Wielkanocna (28.04.2019) to z woli Jezusa Chrystusa Święto Miłosierdzia Bożego.
Zbawiciel zaprasza nas do modlitwy i ufnego zawierzenia Jemu naszej codzienności. Przypomina nam to wystrój kościoła w Klonówce.