Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dnia 24 marca 2020 roku dozwolony jest udział tylko 5 wiernych (oprócz kapłanów i służby liturgicznej) w liturgii Mszy świętych i nabożeństw.
W związku z tymi bolesnymi rozporządzeniami proszę, aby pozostawić  możliwość udziału w liturgii  w świątyniach  w Klonówce i w Nowym Dworze osobom, które zamówiły intencję mszalną. Te właśnie osoby, w przypadku większego zainteresowania udziałem w liturgii bliskich i znajomych proszę, aby decydowały w swoim gronie kto może przybyć do świątyni.
Ks. Ireneusz Smagliński