Z okazji odpustu Przemienia Pańskiego w Klonówce w niedzielę 4 sierpnia br. odbędzie się Piknik Rodziny Parafialnej pod nazwą „Klonowskie Taborki”. Na zaproszenie ks. proboszcza 30 czerwca rozmawiano o tym z wszystkimi sołtysami z terenu parafii oraz przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich.