W sobotę 14 września (święto Podwyższenia Krzyża św.) o godz. 15 parafia Klonówka włączy się w ogólnopolską akcję „Polska pod Krzyżem”.
Przy przydrożnym krzyżu, na rozwidleniu dróg, przy ul. Rajkowskiej odbędzie się nabożeństwo połączone z poświęceniem odnowionego krzyża, który jest świadkiem wiary dawnych i współczesnych pokoleń.
Serdecznie zapraszamy do modlitwy całą wspólnotę parafialną!